x

Học bổng 2,500$ cho kì nhập học đầu tiên tại SIBT

Để chào mừng khóa học mới vào trường Đại học Western Sydney tại thành phố Sydney, SIBT vui mừng thông báo học bổng đặc biệt dành cho sinh viên quốc tế. Học bổng lên đến $2,500 dành cho sinh viên quốc tếtheo học chương trình dự bị đại học hoặc chứng chỉ.

Sinh viên Western Sydney University tại ngày hội nhập học

V SIBT

Sinh viên của SIBT được tuyển thẳng trực tiếp vào trường đại học. Sinh viên hoàn thành chứng chỉ tại SIBT có thể chuyển tiếp vào năm hai Đại học Western Sydney tại thành phố Sydney. SIBT nằm trong khuôn viên của trường đại học Western Sydney, vì vậy sinh viên của SIBT sẽ được chào đón như một thành viên của cộng đồng đại học Western Sydney  từ việc học tập, sinh hoạt, giải trí đến việc sử dụng các trang thiết bị hiện đại của trường.

Hoạt động hằng ngày của các bạn sinh viên SIBT

SIBT luôn đảm bảo chất lượng giảng dạy với việc tổ chức các lớp học có sĩ số chỉ 20 -30 sinh viên thay vì hàng trăm sinh viên như các giảng đường Đại học. Giờ học trên lớp là 4 tiếng mỗi buổi thay vì chỉ 3 tiếng như truyền thống.  Từ 1997, SIBT đã thành công chuyển tiếp 25,000 sinh viên vào trường đại học.

Chương trình tại SIBT được cấp học bổng

 • Chương trình dự bị SIBT (standard & Extended)
 • Chứng chỉ quản trị kinh doanh
 • Chứng chỉ kinh doanh
 • Chứng chỉ kỹ sư
 • Chứng chỉ Hospitality Management
 • Chứng chỉ công nghệ thông tin
 • Chứng chỉ giao tiếp và truyền thông

Kỳ nhp hc ti SIBT

 • 40 học bổng cho tháng 10 năm 2016
 • 60 học bổng cho tháng 2 năm 2017

Điu kin tham gia

 • Bạn là sinh viên quốc tế đã nhận được thư nhập học cho khóa học dự bị hoặc khóa học chứng chỉ tại SIBT
 • Nếu bạn nhận được Conditional Letter of Offer, bạn phải đáp ứng được yêu cầu xin học bổng
 • Bạn sẽ cam kết đăng ký ít nhất 8 tuần tại SIBT
 • Bạn phải trúng tuyển vào kỳ nhập học tháng 10/2016 hoặc tháng 02/2017

Điu kin

 • Học bổng $2,500 chỉ áp dụng cho học kỳ đầu tiên chương trình học thuật tại SIBT cho bất kỳ kỳ nhập học nào được đề cập ở trên
 • Số tiền này sẽ được trừ vào học phí học kỳ đầu tiên
 • Học bổng có giới hạn về sô lượng và sinh viên thích hợp phải được chấp nhận từ trường trước khi số lượng yêu cầu học bổng cho mỗi kỳ đã đủ. SIBT sẽ trao đổi với sinh viên có thành tích nổi bật thông qua email khi chương trình học bổng sắp hết
 • Với những trường hợp sinh viên đáp ứng đủ điều kiện để xin học bổng tại bất kỳ thời điểm nào thì SIBT sẽ giữ chỗ khi sinh viên bổ sung  thêm hay rút lại hồ sơ
 • Chương trình này sẽ không liên kết với những chương trình quảng cáo khác tại SIBT
Đăng ký nhận email

Tin tức
ĐĂNG KÝ HỌC

Hotline: 02436.230.185 – 0961.973.096
Đối tác