x

Hệ thống giáo dục Anh

1. Hệ dự bị đại học / Chứng chỉ A / Tú tài quốc tế trong hệ thống giáo dục Anh Quốc

Học sinh có thể học các khóa hàn lâm hoặc hướng nghiệp, hoặc kết hợp cả hai hướng này. Bằng cấp của cả hai hình thức đào tạo này đều đáp ứng yêu cầu vào các trường đại học thuộc hệ thống giáo dục Anh.

Thời gian học: 1 – 2 năm

Điều kiện nhập học: bằng GCSE có điểm số từ A* đến C có thể học tiếp các khóa học sau phổ thông kéo dài 2 năm

Học phí: học phí trung bình 4.500 – 5.500 bảng Anh, tham khảo thêm tại trang web của trường.

Có thể học ở các trường phổ thông tư thục thuộc hệ thống giáo dục Anh.

2. Hệ đại học thuộc hệ thống giáo dục Anh Quốc

Thời gian học: 3 – 4 năm

Văn bằng: Bachelor

Học phí: học phí trung bình khoảng 6.450 bảng Anh, tham khảo thêm tại trang web của các trường.

3. Hệ sau đại học thuộc hệ thống giáo dục Anh Quốc

Thạc sỹ

Thời gian học: 1 – 2 năm

Học phí: trung bình từ 4.000 – 30.000 bảng Anh và một số trường có thể có chương trình hỗ trợ tài chính cho sinh viên.

Văn bằng : MA, MSc, MBA, LLM, Med…

Tiến sỹ

Thời gian học: 3 năm

Học phí: học phí trung bình từ 13.800 – 41.400 bảng Anh, tham khảo thêm tại trang web của các trường.

Văn bằng: Ph.D, D.Phil, New Route Ph.D

Đăng ký nhận email

Tin tức
ĐĂNG KÝ HỌC

Hotline: 02436.230.185 – 0961.973.096
Đối tác