x

Hệ thống giáo dục Úc

Ngôn ngữ giảng dạy trong hệ thống giáo dục Úc

Tiếng Anh là ngôn ngữ được sử dụng chính thức tại các trường thuộc hệ thống giáo dục Úc. Tại đây cũng có các trường song ngữ, mang đến nhiều lựa chọn hơn cho các bạn trẻ.

Khung Bằng Cấp Quốc Gia Australia (AQF)

AQF kết nối các bằng cấp đào tạo trung học, đào tạo nghề và bậc đại học thành một hệ thống mang tính quốc gia. Điều này giúp bạn dễ dàng chuyển từ một bậc học này qua một bậc cao hơn và từ trường này sang trường khác, nếu bạn đáp ứng được các yêu cầu của visa du học sinh. Nếu bạn đang theo học chương trình đào tạo có bằng cấp thuộc hệ thống AQF thì chắc chắn nơi đào tạo của bạn nằm trong hệ thống giáo dục Úc và tất nhiên, đã được chính phủ cấp phép.

Có 4 loại khoá học trong hệ thống giáo dục Úc

  • Vừa học vừa làm
  • Khoá học định cư
  • Khoá học Top
  • Khoá học phù hợp

Bậc phổ thông (Tiểu học và Trung Học) trong hệ thống giáo dục Úc

Ngoại trừ chút khác biệt giữa các bang và các vùng lãnh thổ, chương trình đào tạo ở bậc phổ thông Úc là tương tự nhau. Trẻ em ở Úc bắt buộc phải theo học hết bậc phổ thông kéo dài trong 13 năm, và được chia ra thành 3 cấp:

  • Cấp tiểu học: học trong vòng 7 hoặc 8 năm, từ nhà trẻ hoặc mẫu giáo đến lớp 6 hoặc lớp 7.
  • Cấp trung học cơ sở: học trong vòng 3 hoặc 4 năm, từ lớp 7 hoặc lớp 8 đến lớp 10.
  • Cấp trung học phổ thông: học trong vòng 2 năm, từ lớp 11 đến lớp 12.

Bậc cao đẳng và đại học trong hệ thống giáo dục Úc

Bậc học này bao gồm 2 dạng:

  • Đại học và cao đẳng
  • Giáo dục và đào tạo nghề (VET)
Đăng ký nhận email

Tin tức
ĐĂNG KÝ HỌC

Hotline: 02436.230.185 – 0961.973.096
Đối tác