x

Học bổng du học Úc

Dưới đây ICSA sẽ cung cấp các thông tin về một trong các chương trình học bổng du học Úc uy tín nhất tại đây: Học bổng chính phủ Úc dành cho Việt Nam.

  • Mục tiêu: giúp Việt Nam trở thành nước công nghiệp hóa vào năm 2020, đáp ứng các nhu cầu phát triển và nguồn nhân lực ưu tiên.
  • Loại hình: học bổng du học Úc toàn phần
  • Số lượng và đối tượng: năm 2015, chỉnh phủ Úc dành 140 suất học bổng cho các công dân Việt Nam (khuyến khích nam, nữ, đặc biệt người dân tộc thiểu số, từ các tỉnh và vùng nông thôn, nếu đáp ứng các tiêu chí tuyển chọn nộp đơn xin học bổng. Trong đó, những ứng viên thuộc diện khó khăn – người khuyết tật và người ở vùng nông thôn nghèo theo qui định được đặc biệt xem xét.)
  • Hệ: hệ sau đại học (Thạc sỹ) và hệ nghiên cứu sinh (Tiến sỹ)
  • Điều kiện xét duyệt
  • Trình độ chuyên môn và năng lực cá nhân
  • Thành tích học tập
  • Khả năng đóng góp và ảnh hưởng tới những thách thức về phát triển của Việt Nam (tối quan trọng)

Từ năm 1974 đến nay, đã có hơn 4.000 sinh viên Việt Nam nhận được học bổng du học Úc từ chính phủ nước này. Nhiều cựu sinh viên vẫn đang tiếp tục học tập và tạo ra những thay đổi quan trọng cho sự phát triển của Việt Nam.

Đăng ký nhận email

Tin tức
ĐĂNG KÝ HỌC

Hotline: 02436.230.185 – 0961.973.096
Đối tác